Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Lontar Pengayam - ayaman saking kubutambahan


COME UMANIS,…..
Ngajanang sareng ngelodang,… leban ayam saking kauh
Raje : Sekuning papak Bangkarna
Jaye : ijo kedas, wangkas, Biying Kuning pellet,Mate selem bangkarna
Kaon : brumbun kedas mate putih,klawu mate putih,biying kuning mate putih

COME PAHING
Ngalerang sareng ngelodang leb ayam kelod sareng kauh
Raje : Ijo biru bangkarne
Jaye : Biying,Wangkas,sekuning bangkarna
Kaon : Buik polos kuping putih,klawu,brumbun,Serawah kedas polos

COME PON
Ngajanang sareng Ngelodang leb ayam saking kauh
Raje : Ijo kedas mate putih,Ijo biru mate putih
Jaye : Biying,Wangkas ,Brumbun,Buik,Klawu biru,Klawu kedas mate putih
Kaon : Serawah kuning bangkarne mate bang

COME WAGE
Ngajanang sareng kangin leb ayam saking kelod
Raje : Ijo biru mate selem bangkarna
Jaye : Klawu,Serawah kedas mate bang
Kaon : Biying papak mate putih,Wangkas,Brumbun,Buik papak mate putih

COME KLIWON
Ngelodang Sareng kangin leb yam saking kaje
Raje : Sepapak Jambul bangkarna
Jaye : Klawu,ijo,Brumbun
Kaon : Serawah Polos,Sekuning mate putih,Buik,Wangkas,Biying kuping putih

ANGGARA UMANIS
Ngajanang Sareng kelod leb ayam saking Kaje
Raje : Sekedas
Jaye : Buik,Klawu,Brumbun Kedas,Brumbun biru polos mate putih
Kaon : Serawah Biru mate bang,Wangkas,Biying biru mate bang,Biying biru maye selem

ANGGARA PAHING
Nganginang sareng kelod leb ayam saking kelod kauh
Raje : Serawah biru mate selem kuping putih
Jaye : Ijo, brumbun,biying mate selem,sekuning
Kaon : Sekedas,Wangkas,Buik,klawu,Brumbun apit mate putih

ANGGARA PON
Nganginang sareng kauh leb ayam saking kauh
Raje : Wangkas biru bangkarne,buik kedas mate putih
Jaye : Brumbun Kedas,serawah mate kuning,ijo kedas
Kaon : Biying biru mate selem, Biying kuning mate selem, serawah Kuning dimpil mate selem

ANGGARA WAGE
Ngajanang sareng kelod,leb ayam saking kaje
Raje : Wangkas biru bangkarne mate selem
Jaye : Brumbun,klawu kuning bangkarne mate selem
Kaon : Sekedas mate putih,Sekuning mate putih,Serawah,Buik,Ijo poleng mate putih

ANGGARA KLIWON
Nganginang sareng Kelod , leb ayam saking Kaje
Raje : Serawah Kuning kuping putih,Serawah biru kuping putih
Kaon ; Brumbun , Wangkas , Brumbun Kedas

Pakeling titiang ring ida dane sane mederbe Ayam sampun naanin menang ,.Sampunang aduange Rahine “ umanis “ ,..semalihe yening nganggen Buku puniki cingakin kalender sane wenten ring jero soang” ,yening wenten rahine Pasah ketemu Tungleh / pasah tungleh puniki pengayam ayamane paling becik balikang / badingang

BUDA UMANIS
Ngajanang sareng Kelod,.leb ayam saking kangin
Raje : Serawah biru mate bang
Jaye : Ijo , Buik polos mate bang , Wangkas
Kaon : Klawu kuning mate putih , Papak , Serawah , Biying, Brumbun kuning mate kuning ,                     Ijo Mate Kuning

BUDA PAHING
Ngajanang Sareng Kauh,..leb ayam saking Kangin
Raje : Biying kuning , Brumbun biru Papak mate bang
Jaye : Klawu , Ijo , Buik Kedas dimpil mate bang
Kaon : Wangkas Kuning sangkur mate selem  kuping putih , biying , Serawah sangkur kuning mate putih

BUDA PON
Ngajanang sareng kauh,. Leb ayam saking Kelod
Raje : Biying Kuning polos mate putih bangkarne
Jaye : wangkas , Brumbun , Sekuning polos mate putih
Kaon : Klawu biru , klawu kedas , serawah Papak Mate selem , Ijo biru , Ijo kedas , Buik, serawah Biru

BUDA WAGE,
Ngelodang sareng Kauh,..leb ayam saking kelod sareng kangin
Raje : Ijo biru polos , Brumbun biru mate kuning
Jaye : Wangkas kedas mate kuning
Kaon : Klawu kuning , Buik kuning papak jambul , Brumbun kuning

BUDA KLIWON
Nganginang sareng kauh,..leb ayam saking Kelod
Raje : buik Kuning
Jaye : Serawah kedas , Serawah Jambul ,
Kaon : Brumbun , Klawu , Ijo kedas jambul bangkarne

WRESPATI UMANIS,.
Nganginang sareng ngelodang,..leb ayam saking Kauh sareng kelod
Raje : Sekedas bangkarne,..
Kaon : Biying Kuning kuping putih

WRESPATI PAHING,.
Nganginang sareng Kauh,..leb ayam saking kelod
Raje ; Brumbun apit kuping putih , Sekedas pellet lekong kuping putih , Serawah kuning
Jaye : Serawah kuning bangkarne , Wangkas , Biying kuning bangkarne

WRESPATI PON,..
Nganginang sareng Kauh,..leb ayam saking Kelod
Raje : Biying Kuning mate kuning
Jaye : Wangkas , Serawah kedas , Ijo kuning mate kuning , Papak Ireng
Kaon : Brumbun , ijo Biru mate selem , Buik , Biying biru , Papak kedas mate bang

WRESPATI  WAGE,..
Kaje sareng kangin,..leb ayam saking Kelod
Raje : Serawah kedas jambul , Serawah kuning jambul
Jaye : Klawu , Buik kedas jambul
Kaon : Ijo , biying biru , Wangkas , brumbun biru

WRESPATI KLIWON,..
Ngelodang sareng Nganginang,..leb ayam saking Kauh sareng Kelod
Raje : Ijo biru
Jaye : Serawah , Buik , Biying biru
Kaon : Serawah kedas , Kalwu , Brumbun kedas , Wangkas kedas

SUKRA UMANIS,…
Kaje sareng kauh ,..leb ayam saking kaje sareng kauh
Raje ; Buik kuning papak Godeg
Jaye ; Sekedas , Ijo bangkarne
Kaon ; Klawu biru

SUKRA PAHING,..
Ngajanang sareng Kauh,..leb ayam saking Kaje
Raje ; Sekedas papak mate bang
Jaye ; Buik , Serawah , Biying Kuning , Biying kedas mate bang
Kaon ; Brumbun biru mate putih , Wangkas kedas , klawu polos , Ijo biru polos mate putih

SUKRA PON,..
Ngelodang sareng kauh,..leb ayam saking kangin lan Kaje
Raje ; buik kuning papak mate putih
Jaye ; Brumbun , klawu kuning mate kuning , Wangkas papak
Kaon ; Brumbun Apit , Ijo Cemeng polos mate selem

SUKRA WAGE,..
Ngelodang sareng Kauh,…leb ayam saking Kangin sareng Kaje
Raje ; Ijo biru , Serawah bang karne mate selem
Jaye ; Buik , Klawu kedas
Kaon ; Wangkas , biying kuping putih , Biying brumbun , Serawah kuping putih

SUKRA KLIWON ,..
Nganginang sareng Kauh,..leb ayam saking Kangin sareng Kaje
Raje ; Ijo biru jambul mate selem kuping putih
Kaon ; sekedas mate bang ,.Serawah , Wangkas , brumbun kedas dimpil pellet mate kuning

CANISCARE UMANIS,..
Ngelodang sareng kauh,…leb ayam saking Kaje
Raje ; Serawah susuk pellet
Kaon ; sekedas , Biying biru Wangkas

CANISCARE PAHING,.
Kaje Sareng Kelod,…leb ayam saking kelod kauh
Raje ; Biying Cemeng Sangkur
Jaye ; Brumbun , Ijo , Buik sangkur
Kaon ; Sekedas , Serawah , Wangkas , Klawu

CANISCARE PON,..
Ngelodang sareng Kangin,…leb ayam saking Kaje
Raje ; Serawah biru bangkarne mate selem
Jaye : Sekedas , Wangkas , Biying biru mate putih
Kaon ; Buik sangkur mate bang kuping putih, Ijo , Brumbun , Papak Gagade mate bang

CANISCARE WAGE,…
Ngajanang sareng Kangin,..leb ayam saking Kelod Kauh
Raje ; Ijo biru lekong sandeh bangkarne mate selem
Jaye ; Buik , Klawu , sekedas lekong
Kaon ; Wangkas kuning kuping putih, Biying , Brumbun, Serawah papak kuning kuping putih

CANISCARE KLIWON,..
Ngelodang sareng Kangin,…leb ayam saking Kaje
Raje ; Ijo biru bangkarne
Jaye ; Serawah , ijo , Sekedas bang karne
Kaon ; Klawu kuning , Biying wangkas , Brumbun

REDITE UMANIS,..
Ngajanang sareng kangin ,…leb ayam saking Kangin
Raje ; Brumbun Kuning kuping putih
Jaye ; Serawah kedas jambul bangkarne
Kaon ; Buik , Klawu , Ijo kedas jambul bang karne

REDITE PAHING,..
Nganginang sareng Kauh,…leb ayam saking Kelod
Raje ; serawah kuning mate putih, Buik Kedas
Jaye ; Ijo , Biying mate Kuning
Kaon ; sekedas , Wangkas biru mate selem bang karne

REDITE  PON,…
Nganginang sareng kauh ,..leb ayam saking kelod
Raje ; Seluiring Brumbun
Jaye ; Ijo , Serawah , Sebiru kuping putih
Kaon ; Sekedas , Biying , Wangkas , Klawu kuning, Papak bangkarne

REDITE  WAGE,..
Nganginang sareng kauh,..leb ayam saking Kelod
Raje ; Sekedas
Kaon : Buik , Serawah , Klawu , Biying polos mate putih , klawu kedas mate putih

REDITE  KLIWON,…
Ngauhang sareng kaje,..leb ayam saking Kelod
Raje ; Klawu selem , Biying selem ,.Ijo bangkarne
Jaye ; Biying suku dare , ijo poleng , Klawu bangkarne
Kaon ; Sekedas , Brumbun kedas , Biying kedas , Klawu kedas , Ijo kedas

Inggih wantah Asapuniki atur atur tityang ring  Pengayam - ayaman  dumogi manut ring pikayun ida dane,..asiki piteket tityang mejudi ten je ngranayang Sugih,…niki wantah hiburan Anggen  ngelimurang manah ……

“ Elingang yen ten mgae ten ngelah pis ten kenten,…nike logika,…”